Mer UF företagande åt folket

Något som inte var så vanligt när jag gick i skolan var UF företagande, det var synd för jag hade fått otroligt mycket stöttning via den typ av utbildning precis under de åren jag sysslade med min verksamhet. Istället fick jag lära mig allt den hårda vägen, vad det gällde bokföring, redovisning, fakturahantering och så vidare.

Ungt företagande

Alla borde testa på att driva företag

Ett UF företag är en väldigt oskyldig start till något mer seriösare och det är en perfekt introduktion till ungdomar i den åldern för att de skall få en inblick i hur det fungerar, många tror nämligen att det är omöjligt att som 17-åring driva ett eget företag och att det är bara något rika 50-åringar kan göra. Så är givetvis inte fallet, som jag har bevisar i mitt liv.

Vad är då ett UF företag för er som inte känner till det

UF står för ung företagsamhet, och det är precis vad det är.

UF i sig är en utbildningsorganisation som lär ut entreprenörskap via skolan till elever som intresseras av ämnet. Syftet är givetvis i ett tidigt stadie får ungdomar intresserade av företagande för att på det viset skapa fler företag och arbetsmöjligheter i Sverige i framtiden.

Organisationen är etablerade över hela Sverige med cirka 100 anställda.

De har utbildningar både för grundskolan samt för gymnasieelever, för gymnasieelever finns också möjligheten att driva ett UF företag, detta sker under ett läsår i skolan där man i slutet lämnar in en årsredovisning för att se hur det har gått. Detta fungerar som det slutgiltiga betyget om ens verksamhet har bärkraft eller inte. Man kan säga att det UF företagande är ett gratis test om din företagsidé funkar i praktiken. Vad väntar du på? Är du inte intresserad av om din företagsidé skulle betala de inkommande kostnaderna och således gå med vinst.

Går du i tankar om en uppfinning eller att starta eget under gymnasietiden så är UF något som jag verkligen kan rekommendera.

Lycka till!